«
IMPACTxp? Proč ne!

FLEXIBILITA

Systém IMPACTxp byl IMPACTxp úspěšně implementován v širokém rozsahu průmyslových oborů počínaje doly na zlato, papírnami, chemičkami a výrobními podniky a konče nákupními centry, nemocnicemi a luxusními hotely. Ve všech připadech zůstává jádro systému stejné a to znamená, že naše technická podpora může poskytovat rychlou a účinnou pomoc. Flexibilita pokrývající široký rozsah požadavků však pochází z modulární struktury systému a vysokého stupně jeho parametrizace. Na požádání můžeme i doprogramovat libovolné funkce a začlenit je do systému.


RYCHLÝ NÁVRAT INVESTIC

I když flexibilita systému IMPACTxp znamená, že dostanete řešení na míru, neznamená to, že implementce je dlouhý a vleklý proces. Používáme osvědčenou implementační metodologii zajišťující, že zavádění systému IMPACTxp probíhá podle schváleného harmonogramu. Hlavních přínosů lze rychle dosáhnout jednoduchým zavedením klíčových modulů systému, dalších pak zavedením automatizace a vazeb na externí systémy v pozdější fázi projektu.


TECHNOLOGIE POSTUPU

IMPACTxp vyčnívá z množství aplikací pro řízení údržby a správy budov na trhu s více než 70 standardními přehledy pro management, každý s mnoha výběrovými kritérii a filtry. Mnoho z nich je grafických používajících koláčových grafů, paretovy analýzy a sloupcových diagramů, sloužících k zobrazení trendů a možných rezerv, navíc umožňujících prostupovat objekty grafu kliknutím myši až ke zdroji dat. Tak může manažer od souhrnného přehledu indikujícího nějaký problém přes jednotlivé pracovní a materiálová transakce a historické záznamy vysledovat jeho příčinu.


INTEGRACE A VAZBY

IMPACTxp je produkt speciálně určený pro podporu ýdržby a správy majetku a lze jej konfigurovat pro spolupráci s jinými aplikacemi představujícími to nejlepší ve svém oboru. Seznam systémů, pro které existují standardní vazby na systém IMPACTxp, najdete zde.


INTEGRACE S KANCELÁŘSKÝMI APLIKACEMI

IMPACTxp může hladce zapadnout do firemní IT infrastruktury, když umožňuje uživatelům používat běžné kancelářské aplikace jako jsou Microsoft Word, Microsoft Excel a WordPerfect. Spolupracuje s emailovými systémy podporujícími MAPI jako Microsoft Exchange, Microsoft Mail a Groupwise. Tato spolupráce se využívá zejména v modulu Dispečink, který může automaticky číst příchozí emailové zprávy a vytvářet bezobslužně nezbytné požadavky na práci. Alarmový systém pak zajišťuje, aby žádné takové požadavky nebyly opomenuty, a také žadatel je automaticky obeslán emailovým potvrzením přijetí jeho požadavku.


TECHNOLOGIE OCHRANY PŘED BUDOUCÍM VÝVOJEM

IMPACTxp je vyvíjen pomocí efektivních nástrojů od společnosti Progress Software a standardně dodáván s výkonným RDBMS databázovým prostředím. Tato otevřená databáze může pracovat v širokém rozsahu hardwarových platform od jednouživatelského PC s Windows 95 po Windows NT a UNIX platformy různých dodavatelů jako jsou Sun nebo Hewlett Packard. Tak mají uživatelé zaručenou cestu růstu bez nutnosti konverzí dat. Progress databázi je také snadné administrovat a celková cena na vlastnictví je o 70% nižší než u databáze Oracle.


PODPORA STANDARDŮ

IMPACTxp lze také podle potřeby konfigurovat pro jiné databáze, v současné době je to Oracle a Microsoft SQL Server. Systém IMPACTxp je plně vybavený SYSTÉM ŘÍZENÍ ÚDRŽBY speciálně navržený pro střední a větší podniky.
  nahoru
© MorningStar 2019, poslední změny provedeny 07. 12. 2019 v 17 : 21 : 22, 37677 zobrazení.