«
Implementace a řízení projektů

PROCES IMPLEMENTACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
impactxpNaše společnost poskytuje různé implementační služby podle vašich potřeb. Naši konzultanti mohou pomoci se všemi aspekty implementace od řízení projektu až po audit procesů koncových uživatelů.

Tyto služby lze nastavit tak, abyste získali co možná nejrychlejší návratnost své investice. Toto nastavení bude záviset na vaší dlouhodobé strategii a na součinnosti s vaším implementačním týmem, od níž se budou odvíjet i vynaložené náklady.

S vedením vašeho implementačního týmu se budeme pravidelně scházet, abychom zajistili hladký průběh projektu. Vyskytnou-li se problémy, budete včas informováni, spolu s návrhy na jejich odstranění.

Součástí každého úkolu je i příslušná dokumentace. Během implementační fáze zpracují naši konzultanti tuto dokumentaci, jež vám bude užitečná při dlouhodobém provozu systému.

Plná implementační služba bude zahrnovat následující:

Definice projektu a jeho řízení:
  nahoru
© MorningStar 2019, poslední změny provedeny 07. 12. 2019 v 17 : 21 : 22, 37680 zobrazení.